Restauracja w Starym Młynie

Kontakt do nas:
telefon: 327203640, 502668316 lub 502422156
e-mail: restauracja@restauracjastarymlyn.pl, k.burda@restauracjastarymlyn.pl